Loģistika un uzglabāšana

Loģistika un uzglabāšana

Kopš 2016. gada mēs nodrošinām pārtikas piedevu un izejvielu loģistikas un uzglabāšanas pakalpojumus, kas ietver izejvielu, resursu, ražošanas, gatavās produkcijas, pakalpojumu un informācijas plānošanu, izpildes un kontroles procesus no produktu radīšanas vietas līdz patērētājam, lai samazinātu izmaksas, nodrošinātu preces drošumu un pilnīgi apmierinātu patērētāja vajadzības.
Nodrošinām gan preces transportēšanu “no - uz”, gan preces nostiprināšu transportā, un uzglabāšanu - atkarībā no preces specifikācijā minētajiem uzglabāšanas apstākļiem, pieņemtajai likumdošanai, Incoterms nosacījumiem, marķēšanas standartiem, un muitas procedūrām. Loģistika un uzglabāšana tiek nodrošināta ar pārtikas apritei atbilstošiem transportlīdzekļiem, personālu un mūsdienīgi aprīkotu, pārtikas preču apritei atbilstošu noliktavu, kas garantē augstāko prasību izpildīšanu. Noliktavas kopējā platība ir 800 m², kas aprīkota ar slēgto rampu un iespēju uzglabāt preces šādos temperatūras režīmos:
    •    +6°C līdz +15°C,
    •    +4°C līdz +8°C,
    •    -18°C,
    •    -45°C,
    •    līdz +25°C ar gaisa mitrumu līdz 65%.

 Esam spēruši lielu soli uz priekšu drošas pārtikas aprites veicināšanā un ar patiesu lepnumu informējam, ka jūlijā veiksmīgi esam ieviesuši pārtikas drošības vadības standartu FSSC22000. Sertificētā joma ir “Pārtikas izejvielu uzglabāšana un transportēšana”.
        
 Noliktava tiek apsargāta 24 stundas diennaktī, kā arī darba laikā tajā ir speciāli apmācīts personāls, kas kontrolē ikdienas plūsmu, loģistikas un uzglabāšanas pamatuzdevumus, kā arī spēj risināt problēmsituācijas.

Mūsu mērķis:
Garantēt katras lietas atrašanos īstajā vietā, laikā, daudzumā un kvalitātē par tam atbilstošu samaksu.
Mērķa sasniegšanai izvirzītie uzdevumi:
1. Plānot izejvielu un materiālu operatīvu kustību no piegādātāja līdz uzņēmumam;
2. Īstenot loģistikas un uzglabāšanas tehnoloģiskā procesa racionālas un atbilstošas plānošanas, organizēšanas, koordinēšanas un regulēšanas darbību kopumu, lai apmierinātu klientu vajadzības.
3. Nodrošināt loģistikas organizēšanu, izmantojot tikai preces pārvadāšanai atbilstošus transporta līdzekļus un veidus.
4. Veikt precīzu pasūtījumu dokumentālo apstrādi un izpildi, nodrošinot akurātu informācijas, dokumentu un finanšu plūsmas apriti no pasūtījuma izdarīšanas brīža līdz šī pasūtījuma realizēšanai.
5. Nodrošināt preču un materiālu nemainīgu kvalitāti transportēšanas un/vai uzglabāšanas posmā.
6. Klientu vajadzību un vēlmju apmierināšana ir mūsu lielākā prioritāte un motivācija gan pirms, gan pēc pakalpojuma sniegšanas.
Ieviešot loģistikas un uzglabāšanas pakalpojumus, esam pilnveidojuši mūsu pamatdarbību - pārtikas piedevu izplatīšanu, tehnoloģiju ieviešanu un konsultēšanu. Lepojamies, ka varam sniegt pilna servisa pakalpojumus visiem mūsu esošajiem un topošajiem klientiem Latvijā, Lietuvā un Igaunijā.

Jūsu uzticamais partneris loģistikā.
Jebkādu jautājumu gadījumā lūdzam sazināties, zvanot uz telefonu: +371 67500360 vai rakstot e-pastu uz: neo@neo.lv